GOP-1.3.1-11/A-2012-0064

2022. december 5.

GOP-1.3.1-11/A-2012-0064 „Új Széchenyi Terv Gazdaságfejlesztési Operatív Program”

„Gyógyszerkészítmények fejlesztése az ExtractumPharma zrt.-nél”

című pályázat

  • A projekt összköltsége: 109 831 253 Ft
  • Megítélt támogatás: 45 997 046 Ft

Az ExtractumPharma zrt. a projekt keretében új, generikus gyógyszerkészítmények kifejlesztését valósította meg. A fejlesztés a társaság termékportfóliójában szereplő termékek dózisnövelésére, illetve egy eddig még nem forgalmazott termékcsalád kifejlesztésére, továbbá a fejlesztés eredményeként kibővülő termékportfólió megnövekedett minőségellenőrzési feladatainak infrastrukturális feltételeit biztosító minőségellenőrzési laboratórium létrehozására irányult.

A projekt fejlesztési témái potenciális piaci igényeken alapulnak, üzleti partnerekkel történő egyeztetés révén, piaci lehetőségek megszerzése érdekében kerültek kiválasztásra. A fejlesztett gyógyszerek külföldi és egy része belföldi piacon is értékesíthetők. E termékek közül két hatóanyag gyártása és forgalmazása külön engedélyhez kötött.

A fejlesztési tevékenység során az előzetes szakmai felmérések alapján kiválasztott hatóanyagokból, új gyógyszerkészítmények kifejlesztésére került sor. Ennek keretében teljes körű analitikai és gyógyszer-technológiai K+F tevékenység mellett, valamint a készítmények bevezetésével kapcsolatos valamennyi járulékos feladat elvégzésével, az EU irányelveknek mindenben megfelelő és ezért bármely piacon versenyképes termékek előállítása valósult meg. E fejlesztési forma további előnye, hogy a törzskönyvi dokumentációk licenc formában is értékesíthetők.

A projekt hozzájárult a társaság minőségellenőrzési tevékenységének továbbfejlesztéséhez az új analitikai labor és működéséhez tartozó helyiségek (minta-előkészítő, mérlegszoba, raktár, HPLC és az analitikai vizsgálatok dokumentálásának és eredmények értékelésének helyet biztosító iroda) létrehozása által, mely biztosítja a megfelelő infrastrukturális feltételeket a fejlesztéshez szükséges analitikai vizsgálatok egyes fázisainak elvégzéséhez, valamint termékportfólió bővítés eredményeként megnövekedett minőségellenőrzési feladatok végrehajtásához. A projekt magába foglalta a laborberendezések és labor eszközök megvásárlását, valamint a kifejlesztett termék gyártáshoz szükséges tablettázó- és csomagoló szerszámok beszerzését.