Adatkezelési tájékoztató személyes adatok kezeléséről

HONLAP ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Verziószám: 1.0
ExtractumPharma Zrt Frissítve: 2022.05.31. 


ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
AZ ExtractumPharma zrt. honlapjára látogató személy
SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL

 

Az ExtractumPharma zrt. (székhely: 1044 Budapest, Megyeri út 64., cégjegyzékszám: 10901074-2-41, továbbiakban „Társaság”, „Mi”) megtesz minden tőle telhetőt a honlapjára látogatók személyes adatainak védelme érdekében. Jelen Adatkezelési Tájékoztatóban tájékoztatjuk Önt, hogy honlapunk (a továbbiakban „Honlap”) felhasználóinak, látogatóinak személyes adatait miként kezeljük. Kérjük, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatót Honlapunk általános Felhasználási Feltételeivel és a Süti Tájékoztatóval együtt olvassa át.

Adatkezelési tájékoztatónkat frissítés útján bármikor módosíthatjuk, melynek aktuális dátumát a dokumentum jobb felső sarkában „Frissítve” felirat melletti dátum mutatja. kérjük Öntől a változások mindenkori elfogadását.

 

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE
Az adatkezelő az ExtractumPharma zrt. Az Ön személyes adatait, melyet a vállalat honlapjának látogatása és használata során hozzájárulásával elérhetővé tesz, a Társaság az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletére (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet vagy „GDPR”), és a Honlapra irányadó nemzeti jogszabályok alapján kezeli.

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA
Az adatkezelés célja a honlap funkcionális működésének biztosítása, a weboldali szolgáltatások elérésének biztosítása, a szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele, a honlap elemzése, reklámok elhelyezése, megjelenítése.
Személyes adatokat azért kezelünk, hogy az Ön által kért szolgáltatásokat tudjuk nyújtani Önnek. Az Ön, mint Érintett által, a honlapunk meglátogatásakor, űrlapok kitöltésekor számunkra elérhetővé tett személyes adatait munkatársaink mindig bizalmasan kezelik, kizárólag a szolgáltatások nyújtásának törvényes és indokolt céljaira használjuk fel. Az adatkezelés céljai:
• Szolgáltatásainkhoz kapcsolódóan az adatkezelés a Honlapunkon keresztül benyújtott kéréseinek és kérdéseinek megválaszolása;
• Honlapunkon közzétett álláshirdetésekre történő állásjelentkezésében számunkra elérhetővé tett adatainak kezelése;
• kommunikációs csatornát biztosítsunk az esetlegesen felmerülő mellékhatások jelentésének, gyógyszerbiztonsági célokból nekünk küldött értesítésekhez.
• a szolgáltatásainkat igénybe vevő Érintettek azonosítása;
• a szolgáltatásink igénybevételére vonatkozó adminisztrációs értesítések küldése;
• csalás, visszaélés elleni védekezés illetve ezek megelőzése,
• Honlapunkon keresztül folyó kommunikáció biztonságának biztosítása;
• ügyfélszolgálati szolgáltatások nyújtása; vagy panaszkezelés, valamint az
• Általános Felhasználási Feltételeink, Adatkezelési Tájékoztatónk és Süti Tájékoztatónk érvényre juttatása.
• Személyes adatait továbbá az Önnel előzetesen közölt egyéb célokra is kezelhetjük, amennyiben ezek az egyéb célok közvetlenül kapcsolódnak a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban és Süti Tájékoztatóban meghatározott célokhoz, és azokkal összeegyeztethetők.

 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
Az Ön személyes adatainak kezelése – főszabály szerint – az Ön önkéntes és szabad akaratából adott hozzájárulásán alapul, melyet a honlap látogatásával és a honlap funkcióinak használatával – pl.: kapcsolati űrlap és egyéb űrlapok kitöltése, mellékhatás bejelentési űrlapok és egyéb felületek használata, álláshirdetéseinkre a karrier oldalon történő jelentkezés - Ön automatikusan elfogad. Önnek jogában áll hozzájárulását bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt adott hozzájárulás alapján történt adatkezelés jogszerűségét. Ha Ön az általunk, a szolgáltatások nyújtásához szükséges és kért személyes adatokat nem bocsátja rendelkezésünkre, azt eredményezheti, hogy Szolgáltatásainkat nem tudjuk Önnek nyújtani. Amennyiben bármilyen kommunikációnk közvetlen üzletszerzési („direktmarketing”) elemet – ideértve a hírlevelek küldését is – tartalmaz, úgy azzal kapcsolatosan külön kérni fogjuk az Ön hozzájárulását.
Mellékhatások bejelentésével kapcsolatosan az adatkezelés jogalapja jogszabályi kötelezettségünk teljesítése annak érdekében, hogy az európai és nemzeti farmakovigilanciai jogszabályoknak megfelelően járjunk el.
Amennyiben Ön szerződést köt velünk vagy feliratkozik szolgáltatásainkra, úgy személyes adatainak kezelését a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (b) pontja alapján kezeljük olyan mértékig, amiként az szükséges az Ön által igényelt Szolgáltatások nyújtásához vagy – a szerződéskötést megelőzően – az Ön kérésének teljesítéséhez kapcsolódó lépések megtételéhez.
Személyes adatát a Társaság, mint adatkezelő, jogos érdekének biztosítása céljából is kezelhetjük, úgy mint például csalások megelőzése és azok elleni védekezés érdekében, szakmai kapcsolataink ápolása érdekében, termékeinkről való tájékoztatás nyújtása érdekében, panaszok kezelése és felhasználási feltételeink érvényesítése érdekében.

 

A GYŰJTHETŐ SZEMÉLYES ADATOK KÖRE
Tevékenységünk során, a fent jelzett célokra az alábbi személyes adatait kezelhetjük.

Név (vezetéknév, keresztnév és felhasználói név),

Nyelvi beállítások. Ezen információk alapján tudunk Önnel az Ön által értett nyelven kommunikálni.

E-mail cím. Az e-mail címeket ügyfélszolgálati szolgáltatások nyújtására használjuk. Ennek az információnak a segítségével azonosítjuk Önt és küldünk Önnek értesítést, amennyiben a Honlapon keresztül veszi fel velünk a kapcsolatot.

Állásjelentkezési adatok. Ha Ön a honlapon meghirdetett álláslehetőségek valamelyikére jelentkezik, rögzíthetjük a jelentkezés dátumát és időpontját, az Ön nevét, születéskori nevét, születési helyét és idejét; lakóhelyét; telefonszámát; e-mail címét; korábbi munkáltatója (munkáltatói) nevét; korábbi munkaviszonya időtartamát; korábbi beosztásait, munkaköreit és azok leírását; képesítéseit; tanulmányait; végzettségi szintjét, diplomáját és annak fokozatát, valamint a diploma megszerzésének időpontját; nyelvtudását; számítástechnikai ismereteit, és minden olyan egyéb információt, amelyet Ön jelentkezőként önként ad meg (például fényképes önéletrajz, motivációs levél és fizetési igény). Ezekre az adatokra azért van szükségünk, hogy tájékozódjunk szakmai tapasztalatáról, és hogy az Ön állományunkba történő felvételével, alkalmazásával kapcsolatosan döntést tudjunk hozni. Ezekhez az információkhoz kizárólag a munkaügyi osztályunk és az az osztály fér hozzá, amelyik az új munkatársat keresi.

Mellékhatás bejelentése. Az vállalat által gyártott és/vagy forgalmazott gyógyszerek esetében esetlegesen felmerülő mellékhatásokat a társaság gyógyszerbiztonsági osztálya kezeli. Az információra azért van szükségünk, hogy a nemkívánatos hatásokat rögzíteni tudjuk és feldolgozzuk, kivizsgáljuk egyben jelenteni tudjuk a szabályozó hatóságnak. A bejelentésben szerepelnie kell a bejelentő nevének, telefonszámának és e-mail címének; foglalkozásának; illetve a betegadatoknak: a beteg monogramjának; a beteg születési idejének; a beteg korának; a beteg nemének; a nemkívánatos esemény leírásának, ideértve a tapasztalt tüneteket; a mellékhatás, nemkívánatos állapot leírásának, a beteg kórtörténetének, egyéb betegségei bemutatásának; a tapasztalt nemkívánatos eseménynek (például halál); közvetlen életveszélynek, szükséges kezelésnek; tartós vagy jelentős egészségromlásnak vagy funkcióvesztésnek, fejlődési vagy születéskori rendellenességnek; gyógyszerekre vonatkozó információknak; a gyógyszer szedés kezdő és befejező dátumának; a szedett gyógyszereknek/gyógyhatású készítményeknek. A mellékhatások bejelentésére vonatkozó további adatkezelési tájékoztató ld. alább.
Üzenetre vonatkozó információ. A különböző űrlapok kitöltésekor, ideértve az Ön által benyújtott esetlegesen felmerülő panaszokat is, rögzítjük a kézbesítési visszajelzéseket is, a megfelelő ügyfélszolgálati szolgáltatások és a panaszok kezelése érdekében.

Általános használatra vonatkozó információ. Olyan információk, amelyek arról tájékoztatnak minket, hogy Ön miként veszi igénybe szolgáltatásainkat, amikor honlapunkat használja. Ennek része honlapunk használati módjának megfigyelése és beállítások közötti keresés, a honlapunkon történt kereséseiről és a böngészőben végzett tevékenységéről készült nyilvántartás (beleértve az IP címeket, a látogatás idejét, a meglátogatott oldalakat, oldalakon tett interakciókat, korlátozott részletezettségű hely adatokat, a felhasználó eszközét és szoftverét, első vagy újbóli meglátogatás tényét, forgalmi információkat). Ezeket az információkat arra használjuk, hogy az Önnek nyújtott Szolgáltatásainkat javítsuk, valamint azonosítsuk azokat a területeket a Szolgáltatásaink minőségében, amelyeket még javítanunk kell. Munkánkat segíti, amennyiben ehhez hozzájárulását megadja.
Szolgáltatásainknak nem célja, hogy az Érintettektől – a mellékhatásokra vonatkozó, farmakovigilancia célokat szolgáló egészségügyi információk kivételével – különleges személyes adatokat gyűjtsünk.

 

AZ INFORMÁCIÓK TÁROLÁSA ÉS LÁTHATÓSÁGA
Az Ön személyes adataihoz kizárólag az ExtractumPharma azon - engedéllyel rendelkező - munkatársai és szervezeti egységei férhetnek, akiknek nevezett adatokra munkájuk végzéséhez szükségük van. Személyes adatait harmadik személyeknek, külső szerveknek vagy szervezeteknek csak és kizárólag abban az esetben adjuk ki, ha Ön az adattovábbításhoz hozzájárult, illetve, ha az adattovábbítást jogszabály ezt kifejezetten előírja, engedélyezi.

Harmadik személyeket (a továbbiakban „Adatfeldolgozó”) bízhatunk meg adatfeldolgozási szolgáltatások nyújtásával. Ezekkel az Adatfeldolgozókkal, mint tanácsadókkal, szakértőkkel, akik segítenek honlapunk fejlesztésében, megoszthatjuk az Ön – ’sütik’ engedélyezése esetében a statisztikában mért - személyes adatait. Mindazonáltal, minden ilyen esetben biztosítjuk a személyes adatok bizalmas és titkos kezelését, titoktartási megállapodások megkötésével. Ilyen harmadik fél Adatfeldolgozók az alábbiakban felsorolt személyek:

A honlap informatikai üzemeltetését és karbantartását végzi:
Cégnév: Patronet Kft.
Székhely: 2141 Csömör, Erdő köz 9.
honlap: www.patronet.hu
E-mail cím: info--.at.--patronet.hu

 

SÜTIK HASZNÁLATA
Honlapunk ún. sütiket használ, hogy megkülönböztesse Önt Honlapunk más felhasználóitól. A sütik elfogadásával segíti munkánkat honlapunk fejlesztésében, hogy biztosítani tudjuk honlapunkkal kapcsolatos felhasználói élmény folyamatos fejlesztését.
A süti (angolul cookie) egy olyan adat, amit a meglátogatott weboldal küld a látogató eszközén (számítógép, tablet, mobil stb.) futó böngészőnek, hogy az eltárolja. A sütinek lehet érvényessége, érvényes lehet a böngésző bezárásáig, de korlátlan ideig is. A süti nem a felhasználót, hanem az általa használt eszközt, böngészőt azonosítja, de ezen keresztül alkalmas a személy azonosítására. A felhasználó a holnapra látogatásakor jóváhagyja, vagy elveti a sütik használatát. Mivel a sütik alkalmazásával a honlap üzemeltetője, vagy más (harmadik) szolgáltató, akinek a tartalma be van építve az oldalban (pl. Facebook, GoogleAnalytics), egy profilt hozhat létre a látogatóról, mely személyes adatnak tekinthető. A látogatás során a sütik által érintett adatkör a sütik fajtájától függően lehet többek között a látogató által használt IP cím, a böngésző típusa, a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői, a látogatás időpontja, a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás, művelet, kattintás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett – a látogató – önkéntes hozzájárulása. Ezt a hozzájárulást a látogató a weblapon a süti sávban elhelyezett jelölő négyzet bejelölésével adhat meg, vagy utasíthat el. A mentéssel a választását tároljuk, és a felhasználó részére annak megfelelően biztosítjuk a weboldal használatát. A sütik alkalmazásának elutasítása esetén az oldal bizonyos funkciói nem feltétlenül működnek helyesen. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése szerint a webhely szolgáltatója a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és a törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig. Társaságunk a vonatkozó törvényi rendeletek szerint jár el.

Címzettek: az adatkezelő munkavállalói, az honlapszolgáltató adatfeldolgozó munkatársai, harmadik fél sütijei esetén a harmadik fél is. Reklámmegjelenítést biztosító sütik esetén adattovábbítás történhet harmadik országba.

Adattárolás időtartama: a böngésző süti beállításai szerint.

A sütik fajtáit a betöltött funkciók, vagy alkalmazási célok szerint szokás megkülönböztetni, egységes terminológiája ennek nincs, és az egyes csoportok között is lehet átfedés.

Technikailag elengedhetetlen sütik. Nevezik ezeket munkamenet (session) sütiknek, vagy funkcionális sütiknek is, ezek nélkül az oldal funkcionálisan nem működne. Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.

Használatot elősegítő/statisztikai célú sütik. Ezek a sütik megjegyzik a felhasználó választásait, hogy miként lépnek interakcióba az oldal látogatói a honlappal.

Marketing sütik. így nevezik azokat a sütiket, amelyek információkat gyűjtenek a felhasználó által meglátogatott weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásairól. A közösségi médiához is kapcsolódnak. Ezek jellemzően harmadik fél alkalmazásai (pl. GoogleAnalytics, AdWords, FacebookLikeBox vagy Yandex.ru sütik). Ezek a látogatóról profilalkotás készítésére alkalmasak. Ilyen sütik esetén harmadik országba is történhet adattovábbítás – a sütik alkalmazásának elfogadása a felhasználó részéről a harmadik országba történő adattovábbításhoz való hozzájárulást is jelenti.

A GoogleAnalytics sütikről itt tájékozódhat:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
A GoogleAdWords sütikről itt tájékozódhat:
https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu
A Facebook sütikről itt tájékozódhat:
https://www.facebook.com/policies/cookies/

A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.

Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy -szolgáltatások nem fognak megfelelően működni a sütik elfogadása nélkül. Az egyes weboldalak eltérő intenzitással alkalmaznak sütiket, előfordulhat az is, hogy egy weboldal nem alkalmaz, mert nem szükséges a működéséhez, vagy csak minimális mértékben alkalmaz.

 

GYÓGYSZERMELLÉKHATÁSOK BEJELENTÉSÉRE VONATKOZÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A gyógyszerek biztonságosságának és hatásosságának nyomon követése érdekében az ExtractumPharma zrt. a hatályos jogszabályok által előírtaknak megfelelően biztosítja honlapján is a társaság által gyártott és/vagy forgalmazott gyógyszerekkel kapcsolatos, esetlegesen felmerülő mellékhatások bejelentésének lehetőségét. A jogszabályi előírások értelmében kötelesek vagyunk kivizsgálni minden olyan feltételezett mellékhatásra vonatkozó bejelentést, amely a betegektől és az egészségügyi dolgozóktól elektronikus vagy egyéb, az értékelést lehetővé tévő módon érkezik.
Egy bejelentés során személyes adatok kerülnek birtokunkba, mely adatok szükségesek a bejelentés kivizsgálásához és értékeléséhez. Bejelentésével Ön önkéntesen hozzájárul a közölt adatok ideiglenes kezeléséhez, mely hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Amennyiben a személyes adatok megadásakor Ön nem a saját nevében jár el, rendelkeznie kell az érintett személy hozzájárulásával.

Adatkezelés célja: Az Ön feltételezett mellékhatásra vonatkozó bejelentésének kivizsgálásához szükséges adatok kezelésének célja a feltételezett mellékhatás kivizsgálása, értékelése. Ennek feltétele minimális mértékű kapcsolattartási adatok megadása.

Kapcsolódó adatkezelés jogalapja a feltételezett mellékhatásoknak: Az Ön hozzájárulása, a bejelentés megtételével.

Kezelt adatok köre: A minimális adatok megadása nélkül a bejelentett feltételezett mellékhatás kivizsgálása, értékelése, illetve a kivizsgálás eredményének visszajelzése nem teljesíthető. A minimálisan szükséges adatok:

• bejelentői azonosítója, viszonya a mellékhatást elszenvedőhöz (beteg, hozzátartozó, egészségügyi ellátásában résztvevő személy)
• azon személyre vonatkozó azonosító adatok, akinél a nem kívánatos esemény jelentkezett (beteg neme, kora, esetleg születési éve); A név megadása nem feltétel!
• a mellékhatást okozó készítmény azonosítható neve;
• a tapasztalt esemény jelentkezésének, és kezelésének körülményei;
• Elérhetőség:

  • Telefonszám - abban az esetben kérjük megadni, ha a továbbiakban ezen keresztül kíván velünk kapcsolatot tartani.

  • E-mail cím – abban az esetben kérjük megadni, ha a továbbiakban ezen keresztül kíván velünk kapcsolatot tartani.

  • Város, irányítószám, ország (postai elérhetőség) - Önnek nem szükséges megadnia a levelezési címét, ha nem azon keresztül kíván velünk kapcsolatot tartani.

• Munkahelye, képzettsége, végzettsége - Csak akkor kérjük megadni amennyiben a bejelentést Ön, mint egészségügyi dolgozó, teszi meg, és a bejelentést követő kivizsgálásban is hajlandó részt venni.
• Háziorvosának neve és címe - Amennyiben igényli, hogy mellékhatás kivizsgálása során háziorvosával felvegyük a kapcsolatot, és Ő is hajlandó erre csak ez esetben adja meg az adatokat.
Tájékoztatjuk, hogy a rögzített adatokat a törvények által előírt ideig őrizzük a leginkább lehetséges anonym módon. Amennyiben Ön az adatkezelésre vonatkozó önkéntes hozzájárulását visszavonja, minden olyan személyes adat törlésre kerül, amely esetében jogszabály nem rendelkezik az adatok további megőrzéséről.
Az Ön által rendelkezésünkre bocsátott (mellékhatásra és gyógyszer használatra, annak következményeire vonatkozó) egészségügyi adatait, anonymizált (személyétől függetlenített) formában jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve továbbítjuk, statisztikai értékeléshez és esetleges intézkedések megtétele céljából az alábbi hatóságok részére:
• A Helyi Hatóság: OGYÉI (Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet) részére
• Az Európai Gyógyszerügynökség részére

 

A HONLAP KAPCSOLAT MENÜPONTJÁVAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

Az alábbi szabályokat alkalmazzuk a honlap Kapcsolat tartalmú funkcióira.
Érintettek köre: látogató a honlapon, aki Kapcsolat ill. más menüpont alkalmazásával üzenetet vagy e-mailt küld a honlap tulajdonosa felé.
Kezelt adatkör: Név, e-mail cím, telefonszám, továbbá az üzenetben a felhasználó által megadott egyéb nem kért adatok

Adatkezelés célja: A látogató kapcsolatfelvételének biztosítása az adatkezelővel, ügyfélszolgálat teljesítése, panaszkezelés, tájékoztatás a weblap működéséről honlap elemzése, reklámajánlatok elhelyezés, megjelenítése, küldése.

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, amelyet az adatkezelési tájékoztató megismerésével, az érintett adatai önkéntes megadásával és adatkezelési nyilatkozata előtt elhelyezett jelölő négyzet bejelölésével, és az üzenet elküldésével, e-mail küldés esetén az e-mail elküldésével ad meg.

Címzettek: akik betekinthetnek ezen adatokba: az adatkezelő ügyfélszolgálati munkatársai

Adattárolás időtartama: A megadott adatokat a kapcsolatfelvételt követő 30. napon belül töröljük.

 

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME
Megteszünk minden szükséges lépést a személyes adatok biztonságának védelme érdekében. Megakadályozunk minden illetéktelen vagy véletlen hozzáférést, gyűjtést, felhasználást, közlést, másolást, módosítást, kiadást, törlést vagy egyéb, jogosulatlan felhasználást. Felhívjuk a figyelmét, hogy az információk elektronikus úton történő továbbítása soha nem lehet teljesen biztonságos. Felhívjuk a figyelmét továbbá arra is, hogy Ön felel jelszava biztonságáért, valamint azért, hogy azt ne közölje harmadik személyekkel. Bármely információ, amelyről valamely termékünk lehetséges mellékhatásának bejelentése során szerzünk tudomást, azon munkatársaink korlátozott köre számára lesz elérhető, akiknek munkaköri feladataik ellátásához feltétlenül szüksége van az adatokra. Ilyen esetben is védjük az adatokat megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel.

 

AZ ÖN JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI
Ön jogosult kérni a hiányos, hibás, nem megfelelő vagy elavult adatok törlését, helyesbítését, megjelölését vagy zárolását. Amennyiben úgy véli, hogy az általunk kezelt személyes adatai hiányosak, helytelenek vagy elavultak kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy a szükséges helyesbítést indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb egy hónapon belül elvégezhessük. Minden célszerű és indokolt lépést megteszünk annak biztosítására, hogy az általunk kezelt személyes adatok helyesek legyenek. Az olyan személyes adatokat, amelyek helyességét vagy naprakész állapotát Ön vitatja, de kétséget kizáróan igazolni nem tudja, megjelöljük. Ön kérheti személyes adatainak a törlését. Bizonyos esetekben jogszabály írhatja elő számunkra, hogy adatokat megtartsunk (illetve, zároljunk vagy jelöljünk meg) bizonyos időre. Ezekben az esetekben a törlési kérelemnek csak az ilyen követelmények teljesítését követően tudunk eleget tenni.

Ön jogosult tájékoztatást kapni arról, hogy milyen személyes adatokat kezelünk Önről. Az ilyen tájékoztatáskérésekre a lehető leghamarabb, de legkésőbb kérésének benyújtásától számított egy hónapon belül válaszolunk. Személyazonosságának igazolása érdekében további információk megadását kérhetjük Öntől.

Jogosult továbbá tiltakozni személyes adatai kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelésére vagy továbbítására kizárólag valamely szerződéses kötelezettség teljesítéséhez, a saját jogos érdekünk, az adatokat átvevő személy vagy egyéb harmadik személy érdekeinek érvényesítéséhez van szükség (kivéve, ha az adatkezelés kötelező); továbbá, ha azt a jogszabályok megengedik. A tiltakozást indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a benyújtásától számított egy hónapon belül kivizsgáljuk. Amennyiben a tiltakozást illetően hozott döntésünkkel nem ért egyet, Ön jogosult bírósági eljárást kezdeményezni.


AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATBAN ÖNT MEGILLETŐ JOGOK
1. Átlátható tájékoztatás, párbeszéd és az érintett joggyakorlásának elősegítése - Rendelet 12. cikke - Az érintettnek joga van ahhoz, hogy kezelt személyes adatairól tájékoztatást kérjen.

2. Előzetes tájékozódáshoz való jog – Rendelet 13. cikke - Az érintettnek joga van ahhoz, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

3. Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az Adatkezelő nem tőle szerezte meg - Rendelet 14. cikke - Az érintettnek joga van ahhoz, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról, továbbá az érintett személyes adatok kategóriáiról, valamint a személyes adatok forrásáról tájékoztatást kapjon.

4. Az érintett hozzáférési joga - Rendelet 15. cikke - Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.

5. A helyesbítéshez való jog - Rendelet 16. cikke - Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

6. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez” való jog) - Rendelet 17. cikke - Az érintett jogosult személyes adatai törlését kérni, amennyiben azok már nem szükségesek többé az adatkezelés céljához, vagy amennyiben azok kezelésére már nem vagyunk jogosultak.

7. Az adatkezelés korlátozásához való jog - Rendelet 18. cikke - Az érintettnek joga van ahhoz, hogy kérésére az adatkezelő meghatározott feltételek esetén korlátozza az adatkezelést személyes adatainak vonatkozásában.

8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség - Rendelet 19. cikke - Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

9. Az adathordozhatósághoz való jog - Rendelet 20. cikke - Az érintett jogosult arra, hogy a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy kérje az adatoknak egy másik adatkezelő részére történő közvetlen továbbítását.

10. A tiltakozáshoz való jog - Rendelet 21. cikke - Az érintettet megilleti a személyes adatainak kezelése elleni tiltakozási jog.

11. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről - Rendelet 34. cikke - Abban az esetben, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintett jogaira nézve, indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatjuk az adatvédelmi incidensről.

12. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog) - Rendelet 77. cikke - Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál - Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság -, ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a rendeletet.

13. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog - Rendelet 78. cikke - Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben abban az esetben is, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

14. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog - Rendelet 79. cikke - A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.

Amennyiben úgy véli, hogy adatvédelemmel kapcsolatos jogai sérülnek, a Társaság adatkezeléseit felügyelő illetékes adatvédelmi felügyeleti hatósághoz fordulhat;

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
e-mail: ügyfelszolgalat--.at.--naih.hu
honlap: www.naih.hu
vagy ahhoz az illetékes adatvédelmi szabályozó hatósághoz, amely az Európai Unió azon tagállamában található, ahol az Ön lakóhelye, munkavégzésének helye vagy az adatvédelmi jogsértés helye van.

A jelen Honlap harmadik felek oldalaira mutató hivatkozásokat tartalmazhat. Az ilyen hivatkozott oldalak érdekkörünkön kívül esnek és saját adatkezelési szabályzataiknak megfelelően üzemelnek. Az ilyen hivatkozott oldalak adatvédelmi gyakorlatáért Társaságunk nem felelős.

 

ADATAINAK VÉDELMÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK ESETÉN
Amennyiben adatvédelmi kérdésekben további információra lenne szüksége vagy érintetti jogait szeretné gyakorolni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk:
ExtractumPharma zrt.
1044 Budapest, Megyeri út 64.
Tel: +36 1 233 0083
Fax: +36 1 233 1426
e-mail: info--.at.--expharma.hu