• En
  • Hu
  • Ru

Minőségirányítás

Minőségbiztosítás és Minőségellenőrzés

Az ExtractumPharma zrt., a Helyes Gyógyszergyártási Gyakorlat (GMP) követelményeinek megfelelő minőségirányítási - minőségbiztosítási és minőségellenőrzési - rendszert hozott létre és működtet, követve az érvényes EU és nemzeti gyógyszer felügyeleti hatósági előírásokat.

Az ExtractumPharma zRt. minőségfilozófiája a társaság Minőségi Kézikönyvében lefektetett és betartott elveken alapul. Az ExtractumPharma zRt. vezetősége elkötelezi magát e minőségpolitika elveinek érvényesítése mellett, azok betartását dolgozóitól munkahelyi tevékenységük minden fázisában megköveteli.

A minőségbiztosítási rendszer hatékonyságát és alkalmasságát rendszeres auditok és önellenőrzések folyamatos felügyelet alatt tartják.